BMI Kalkulator

BMI-utregning

BMI-kalkulator

Vekt (kg) :
Høyde (cm) :
Ditt resultat :
Under 15 er regnet som svært alvorlig undervektig
Fra 15 til 16 er ansett som alvorlig undervektig
Fra 16 til 18,5 betraktes som undervektig
Fra 18,5 til 25 betraktes som normal / sunn vekt
Fra 25 til 30 regnes som overvektig
Fra 30 til 35 regnes som fedme klasse 1 (helseskadelig overvekt)
Fra 35 til 40 regnes som fedme klasse 2 (alvorlig overvektig)
Over 40 regnes som fedme klasse 3 (svært alvorlig overvektig)